The Valton Trust
 

 

The Valton Symbol
SM

 

Per Aspera Ad Astra

 

Home Up Feedback - Palaute Contents-Sisältö Search - Hae

Announcement - Ilmoitus
Home Up English Suomenkielinen

 

[Under Construction]

Home

FOR IMMEDIATE RELEASE

VÄLITÖNTÄ JULKAISEMISTA VARTEN


The Valton Trust establishes its presence on the World Wide Web

The Valton Trust adds a new method of communication

April 17, 2006 --

The Valton Trust is pleased to announce the establishment of this Web site as an additional means of furthering its purposes and larger Mission. 

 

The Valton Trust perustaa läsnäolonsa maailmanlaajuisessa verkostossa (www)

 The Valton Trust lisää yhteydenpidon uuden keinon

17. huhtikuuta 2006

The Valton Trust on tyytyväinen ilmoittaessaan tämän verkkosivun perustamisesta edistämään tarkoituksiaan ja laajempaa tehtäväänsä uusilla tavoilla.

 


For More Information Contact:

Lisätietoja varten ota yhteys:The Valton Trust
Tuukkalanpolku 20, 48410 Kotka, SUOMI, FINLAND
 
Internet: tvt@valton.org

 

Home ] Up ]

Send mail to Webmaster@valton.org with questions or comments about this web site
Lähetä postia osoitteeseen Webmaster@valton.org tätä sivua koskevista kysymyksistä ja kommenteista

Copyright © 2006 The Valton Trust   All Rights Reserved
Last modified: 11/27/06