The Valton Trust
 

 

The Valton Symbol
SM

 

Per Aspera Ad Astra

 

Home Feedback - Palaute Contents-Sisältö Search - Hae

News-Uutisia
Home News-Uutisia English Suomenkielinen

 

[Under Construction]

Home
Announcement - Ilmoitus
[Reserved II]
[Reserved III]


News - Uutisia

This is where we provide information about recent additions to our Web site and announce other news of interest to readers of The Urantia Book.

Tässä kohtaa tarjoamme tietoa äskettäisistä lisäyksistä verkkosivuillemme ja ilmoitamme muista mielenkiintoisista uutisista Urantia-kirjan lukijoille.

[New!]
 
NEW !  -  UUSI !

A Seminar For Serious Students
 of The Urantia Book

 

Sunday, April 26, 2009

 Tuukkalanpolku 20, 48410 Kotka, Finland


In Solemn Honor and Remembrance of the
Paradise Father and Michael of Nebadon

Seminaari Urantia-kirjan Opetukset
tosissaan ottaville opiskelijoille

 

Sunnuntaina 26. huhtikuuta 2009
Tuukkalanpolku 20, 48410 Kotka, Suomi

 

Paratiisin Isän ja Nebadonin Mikaelin juhlalliseksi

kunniaksi ja muistamiseksi


 


 

A Statement Concerning The Valton School

*     *     *

Tiedonanto Valton koulusta

 


Ongoing work of continuing importance - Pysyvää merkitystä omaava käynnissä oleva työ:

 

A Prefatory Statement and A Discussion of Specific Instances of Apparent Mistakes in the Finnish Translation of The Urantia Book 

Urantia-kirjan käännösvirheitä?

Alustava selvitys ja keskustelu Urantia-kirjan suomenkielisen käännöksen ilmeisten virheiden yksityiskohtaisista esimerkeistä

 


Announcements - Ilmoituksia

These are the announcements we've issued over the last several years. You may want to search for topics by keyword.

Nämä ovat useiden viime vuosien aikana julkaisemamme ilmoitukset.  Saatat haluta hakea avainsanalla hae asialistan.

 

Our Original Introductory Announcements - Alkuperäiset johdantotiedotuksemme:

          The Valton Trust Establishes Internet Presence
The Valton Trust perustaa internet-sivuston
 
See the press release for more details.
Katso tarkemmin yksityiskohtia (paina; press release)
 
          For an example of our offerings in English:
See Documents and Commentary for more details.
 
          Esimerkiksi suomenkielellä tarjoamme:
          Katso kohdasta Asiakirjat ja kommentit tarkempia yksityiskohtia.
 

Reserved - Varattu

  • Title - Otsikko, Publication - julkaisu, Date - Päivämäärä
  • Title - Otsikko, Publication - julkaisu, Date - Päivämäärä
  • Title - Otsikko, Publication - julkaisu, Date - Päivämäärä

 

Home ] Announcement - Ilmoitus ] [Reserved II] ] [Reserved III] ]

Send mail to Webmaster@valton.org with questions or comments about this web site
Lähetä postia osoitteeseen Webmaster@valton.org tätä sivua koskevista kysymyksistä ja kommenteista

Copyright © 2006 The Valton Trust   All Rights Reserved
Last modified: 10/25/08